ประกาศ
  ระยะเวลารับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

27 มิถุนายน 2565

ส่งใบสมัครออนไลน์

28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 25565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ

สอบข้อเขียน

7 กรกฎาคม 2565

สอบข้อเขียน

10 กรกฎาคม 2565

  ดาวน์โหลดเอกสาร